เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

เพรสเชอร์สวิทซ์ (Pressure Switch)

เพรสเชอร์สวิทซ์

               เพรสเชอร์สวิทซ์(Pressure Switch) เป็นอุปกรณ์ทางกลอีกชนิด ที่มีความสำคัญในงานควมคุมระบบ ซึ่งทำงานโดยอาศัยแรงดันในระบบ ในการทำงาน  ( เปิด-ปิด )  เพื่อสั่งให้อุปกรณ์ทำงานต่อไป เช่น มอเตอร์ หลอดไฟแสดงสถานะ โซลินอยด์วาล์ว อื่นๆ เป็นต้น

วิธีการเลือกซื้อเพรสเชอร์สวิทซ์

      1.นำเพรสเชอร์สวิทซ์ไปใช้กับงานอะไร เช่น น้ำ,ลม,แก๊ส, ระบบน้ำ,ปั๊มลม,สารเคมีเป็นต้น

       2.แรงดันใช้งานจริง เพราะจะต้องเลือกย่านวัด และค่าของระยะการตัดต่อ ว่ามีความต้องการของระยะห่างที่เท่าไร เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

       3.ลักษณะของจุดที่ต้องการติดตั้งว่าเป็นอย่างไร เช่น เป็นแบบหัวแฟร์ เกลียวตัวผู้ หรือ เกลียวตัวเมีย   ขนาดเท่าไร 

        ข้อควรระวังในการเลือกซื้อเพรสเชอร์สวิทซ์

        เพรสเชอร์สวิทซ์ของระบบงานน้ำจะไม่มีท่อรีลีฟ ส่วนเพรสเชอร์สวิทซ์ที่เกี่ยวกับปั๊มลมลูกสูบจะมีจุดรีลีฟลมออก ส่วนปั๊มลมสกรูไม่จำเป็นจะต้องมีจุดรีลีฟลมออก

        ถ้ากรณีที่จำเป็นต้องการนำเพรสเชอร์สวิทซ์ระบบงานน้ำไปใช้กับปั๊มลมลูกสูบ ควรจะต้องต่อจุดระบายลมเพิ่มที่เช็ควาล์วลงถังด้วยเพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้

แสดง 1-12 จาก 26 รายการ