เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

เพรสเชอร์สวิทช์ Pressure Switch

เพรสเชอร์สวิทช์ [ Pressure Switch ]


พรสเชอร์สวิทช์ Pressure Switch  เป็นอุปกรณ์ทางกลอีกชนิดหนึ่ง ที่มีความสำคัญในงานควบคุมระบบ ซึ่งทำงานโดยอาศัยแรงดันในระบบเป็นตัวในการทำงาน  ( เปิด-ปิด )  เพื่อสั่งให้อุปกรณ์ทำงานต่อไป เช่น มอเตอร์ หลอดไฟแสดงสถานะ โซลินอยด์วาล์ว อื่น ๆ เป็นต้น


วิธีการเลือกซื้อเพรสเชอร์สวิทช์

  1. นำเพรสเชอร์สวิทช์ไปใช้กับงานอะไร เช่น น้ำ,ลม,แก๊ส, ระบบน้ำ,ปั๊มลม,สารเคมีเป็นต้น
  2. แรงดันใช้งานจริง เพราะจะต้องเลือกย่านวัด และค่าของระยะการตัดต่อ ว่ามีความต้องการของระยะห่างที่เท่าไร     
  3. ลักษณะของจุดที่ต้องการติดตั้งว่าเป็นอย่างไร เช่น เป็นแบบหัวแฟร์ เกลียวตัวผู้ หรือ เกลียวตัวเมีย   ขนาดเท่าไร 

ข้อควรระวังในการเลือกซื้อเพรสเชอร์สวิทช์

  • เพรสเชอร์สวิทช์ของระบบงานน้ำจะไม่มีท่อรีลีฟ
  • ส่วนเพรสเชอร์สวิทช์ที่เกี่ยวกับปั๊มลมลูกสูบจะมีจุดรีลีฟลมออก
  • ส่วนปั๊มลมสกรูไม่จำเป็นจะต้องมีจุดรีลีฟลมออก

ถ้ากรณีที่จำเป็นต้องการนำเพรสเชอร์สวิทช์ระบบงานน้ำไปใช้กับปั๊มลมลูกสูบ ควรจะต้องต่อจุดระบายลมเพิ่มที่เช็ควาล์วลงถังด้วยเพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้แสดง 1-12 จาก 27 รายการ