เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

แมคคานิควาล์ว Machanical Valve

แมคคานิควาล์ว [ Mechanical Valve ]

แมคคานิควาล์ว Mechanical Valve อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมทิศทางด้วย แมคคานิคการมีแบบสั่งงานหรือควบคุมด้วยวิธีทางกล เช่น  วาล์วเท้าเหยียบ วาล์วมือกด แบบวาล์วมือโยก วาล์วมือเลื่อน วาล์วควบคุมแบบต่าง ๆ วาล์วควบคุมด้วยกลไกอื่น ๆ วาล์วควบคุมอัตราการไหล แมคคานิควาล์ว แมคคานิควาล์ว แมคคานิควาล์ว วาล์วกันกลับ เป็นต้น


แสดง 1-12 จาก 16 รายการ