เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

สตีมแทรป Steam Trap

สตีมแทรป [ Steam Trap ]
สตีมแทรป Steam Trap และอุปกรณ์สตรีม ระบบสตรีมเป็นระบบที่สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมมากเพราะเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานความร้อนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในกระบวนการผลิต  ดังนั้นอุปกรณ์ในการใช้สตรีมก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอีกชนิด


สตรีมแทรป (steam traps) ทำหน้าที่ระบายคอนเดนเสทและอากาศออก แต่กักเอาแต่ไอน้ำเอาไว้ ซึ่งตัวของมันเองจะทำงานโดยอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิ ซึ่งแบ่งตามลักษณะการแทรปได้เป็น 3 ประเภท คือ
  • เทอร์โมไดนามิกส์
  • เทอร์โมสแตติก
  • แมคคานิก
เพรสเซอร์รีดิวซิ่งวาล์ว (pressure reducing valve) ทำหน้าที่ลดแรงดันและควบคุมแรงดันสตรีมให้คงที่ตามความต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน


แสดง 1-12 จาก 13 รายการ