เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

สตรีมแทรป (Steam Trap)

สตรีมแทรป  [ Steam Trap ]และอุปกรณ์ สตรีม
ระบบสตรีมเป็นระบบที่สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานความร้อนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการผลิตดังนั้นอุปกรณสตรีมก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอีกชนิด

สตรีมแทรป[steam traps] ทำหน้าที่ระบายคอนเดนเสทและอากาศออก แต่กักเอาแต่ไอน้ำเอาไว้ ซึ่งตัวมันเองจะทำงานโดยอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิ ซึ่งแบ่งตามลักษณะการแทรปได้เป็น 3 ประเภท คือ เทอร์โมไดนามิกส์, เทอร์โมสแตติก และแมคคานิก
เพรสเซอร์รีดิวซิ่งวาล์ว[pressure reducing valve] ทำหน้าที่ลดแรงดันและควบคุมแรงดันสตรีมให้คงที่ตามความต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
แสดง 1-12 จาก 12 รายการ