เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำเอบาร่า [ Ebara Water Pump ]  

ปั๊มน้ำเอบาร่า Ebara Water Pump  ปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์อีกชนิดที่ใช้โดยทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ที่อยู่อาศัย การเกษตรกรรม สปา และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยของปั๊มน้ำเอบาร่า Ebara มีด้วยกันหลายชนิด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม  ปั๊มน้ำเอบาร่า Ebara เป็นปั๊มน้ำที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตราฐานอุตสาหกรรม ผลิตมาจากประเทศอิตาลี


การเลือกใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน

  1. ต้องทราบถึงข้อมูลของเหลวที่จะทำการส่งถ่ายเป็นของเหลวชนิดอะไร ค่าความหนืดเท่าไร เช่น น้ำสะอาด น้ำผสมสารเคมี น้ำเสีย เพราะจะต้องน้ำมาพิจารณาเลือกประเภทของปั๊มน้ำ
  2. ปริมาณการใช้น้ำ ประเมิณได้จากความต้องการการใช้น้ำ หรือ อุปกรณ์ที่ต้องการปริมาณน้ำ เช่น ชนิดของวาล์วน้ำ ชนิดของฝักบัวอาบน้ำ ชนิดของโถส้วม หรือ ความต้องการปริมาณน้ำของเครื่องจักร
  3. ความสูงหรือแรงดันน้ำในการใช้งาน พิจารณาถึงแรงดันน้ำที่ใช้เหมาะสม จุดใช้งานไกลสุด ความสูงของตึก ความสูงของถังเก็บน้ำ
  4. ขนาดของท่อส่งน้ำและ ชนิดของท่อส่งน้ำ  ข้อมูลนี้ก็สำคัญ จะต้องนำมาพิจารณาความฝืดในการส่งน้ำ รวมถึงจำนวนของข้อต่อต่าง ๆ
  5. ระบบไฟฟ้าของปั๊มน้ำ บริเวณที่จะทำการติดตั้ง ระบบการป้องกันฟ้าผ่า มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับปั๊มน้ำที่เลือกใช้หรือไม่

ข้อควรระวังในการเลือกปั๊มน้ำ

  1. ไม่ควรเลือกปั๊มน้ำจากขนาดท่อดูด หรือ ท่อส่งน้ำ กรณีพบบ่อยมาก เช่น ต้องการปั๊มน้ำขนาดท่อ 2 นิ้ว เป็นต้น  เป็นความเข้าใจที่ผิดมาก
  2. ไม่ควรเลือกปั๊มน้ำจากขนาดของมอเตอร์ หรือ ขนาดของแรงม้า เช่น ต้องการปั๊มน้ำ 5 แรงม้า เป็นต้น เป็นความเข้าใจที่ผิดมาก
  3. การเลือกใช้ประเภทของปั๊มน้ำ บางครั้งพบว่าผู้ใช้งาน เอาปั๊มน้ำสะอาดไปใช้กับน้ำเสีย หรือ เอาปั๊มน้ำสะอาดไปใช้กับน้ำที่มีส่วนผสมของสารเคมี

แสดง 1-12 จาก 17 รายการ