เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มน้ำ EBARA

ปั๊มน้ำ เอบาร่า [ EBARA WATER PUMP ]  

              ปั๊มน้ำebaraเป็นอุปกรณ์อีกชนิดที่ใช้โดยทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม, โรงแรม, ที่อยู่อาศัย, การเกษตรกรรม,สปา และอื่นๆ อีกมากมาย โดยลักษณะของปั๊มน้ำebaraมีด้วยกันหลายชนิด ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม  ปั๊มน้ำebara เป็นปั๊มน้ำที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตราฐานอุตสาหกรรม ผลิตมาจากประเทศอิตาลี

ปั๊มน้ำebara

  การเลือกใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน

     1. ต้องทราบถึงข้อมูลของเหลวที่จะทำการส่งถ่ายเป็นของเหลวชนิดอะไร ค่าความหนืดเท่าไร เช่น น้ำสะอาด น้ำผสมสารเคมี น้ำเสีย เพราะจะต้องน้ำมาพิจารณาเลือกประเภทของปั๊มน้ำ
      2. ปริมาณการใช้น้ำ ประเมิณได้จากความต้องการการใช้น้ำ หรือ อุปกรณ์ที่ต้องการปริมาณน้ำ เช่น ชนิดของวาล์วน้ำ ชนิดของฝักบัวอาบน้ำ ชนิดของโถส้วม หรือ ความต้องการปริมาณน้ำของเครื่องจักร
      3. ความสูงหรือแรงดันน้ำในการใช้งาน พิจารณาถึงแรงดันน้ำที่ใช้เหมาะสม จุดใช้งานไกลสุด ความสูงของตึก ความสูงของถังเก็บน้ำ
      4. ขนาดของท่อส่งน้ำและ ชนิดของท่อส่งน้ำ  ข้อมูลนี้ก็สำคัญ จะต้องนำมาพิจารณาความฝืดในการส่งน้ำ รวมถึงจำนวนของข้อต่อต่างๆ
      5. ระบบไฟฟ้าของปั๊มน้ำ บริเวณที่จะทำการติดตั้ง ระบบการป้องกันฟ้าผ่า มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับปั๊มน้ำที่เลือกใช้หรือไม่

ข้อควรระวังในการเลือกปั๊มน้ำ

      1.ไม่ควรเลือกปั๊มน้ำจากขนาดท่อดูด หรือ ท่อส่งน้ำ กรณีพบบ่อยมาก เช่น ต้องการปั๊มน้ำขนาดท่อ 2 นิ้ว เป็นต้น  เป็นความเข้าใจที่ผิดมาก
      2.ไม่ควรเลือกปั๊มน้ำจากขนาดของมอเตอร์ หรือ ขนาดของแรงม้า เช่น ต้องการปั๊มน้ำ 5 แรงม้า เป็นต้น เป็นความเข้าใจที่ผิดมาก
      3.การเลือกใช้ประเภทของปั๊มน้ำ บางครั้งพบว่าผู้ใช้งาน เอาปั๊มน้ำสะอาดไปใช้กับน้ำเสีย หรือ เอาปั๊มน้ำสะอาดไปใช้กับน้ำที่มีส่วนผสมของสารเคมี

            
     
 
แสดง 1-12 จาก 17 รายการ